!!

 دستم به نوشتن نمی ره !!

دلم می خواد اینجا رو تعطیل کنم ..دلم می خواد هرجا که زورم می رسه رو تعطیل کنم........باشگاه ...خونه... اتاقم ...شمع هام....کتابام....دوستام....سازم....زندگی... .دوست داشتن....تو....خودم...همه دنیا !!

همرو جمع کنم تو یه چمدون و پرت کنم زیر تخت!

آره چند روزه دستم به نوشتن نمی ره....دلم به دوست داشتن!!

همون که گفتم ........عشق فقط مخصوص سهراب هاست !!

:

31.gif

/ 5 نظر / 13 بازدید
مهدی ح

من همون خوشگلی رو صدا ميزنم که نخواست افسرده بشم و من بخواطرش خوب شدم سلام من فلش نی نی با اون شيلينی گفتن نازش رو دارم ،

فرياد

خوبه اگه بخوای تو ميتونی حتی دنيا رو تعطيل کنی فقط کافيه تيغ رو بزاری رو رگت و بکشی... به همين سادگی.

...

سلام عزيزم . نمی تونی اينجا رو تعطيل کنی ... چون حرفای دلته . پس بمون. همون چند وقت يکبار