دل میل تو داره.....

من می خندم....بلند بلند !!

......تو سنگدل نیستی .اگر بخواهی هم حتی نمی توانی بد باشی ...تو برایم از این بهتر نمی شوی....تو برای من بدون حرفی....حرف نداری یعنی !

بهار امسال خوب است....امسال با بقیه سالها فرق دارد....عشق وجود دارد نه؟

:

:

با من حرف بزن پس ! با من بخند پس !

هوا باز سرد شد است.....لباس زیاد بپوش ....مواظب خودت باش و زود برگرد خانه!

من چشم براهت هستم !

/ 3 نظر / 8 بازدید
مانی

یه شهر سرد، یه دل تنگ و یه خونه ی گرم و از همه مهمتر تو که توی اون خونه منتظز عشقتی که بیاد. ووووووووواااااااااییییییییی چه کیفی داره چشم به راه یکی بودن و چقدر محشررررررره اینکه یکی چشم به راهن باشه. با یه ذرت مکریکی گرم پر از پنیر پیترا و سس چطوری؟؟؟؟

کتی

[بغل]

مانی

چقدر خوبه که میتونی بخندی، پس بلند بخند خیلی بلند. جای منم خالی کن