دل من همراه توست....

اما سردم....باور کردنم، مشکل شده این روزها.....میدانم!

 

 

پ ن : نمیدانم خشگل تر شدم یا زشت تر...اما عوض شدم....رنگ کردن موها و ابروها  برای چند روز حس خوب داشتنم کافیست....اگر این گلو درد لعنتی بگذارد!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
مانی

این نیز بگذرد