سه نقطه !

نبودنت دردناک  است و بودنت دردناک تر.....

بودنت مرا از من میگیرد و لحظه لحظه دورم می کند...دورم  می کند از آنچه همیشه دوست دارم باشم...از آنچه خودم هستم....بگذار اعتراف کنم از همان روز کذایی حس می کنم چقدر زشتم....

اما پایان راه همین جاست...نگاشته های من مخاطب خاصی ندارد و اگر هم دارد دیگر آن مخاطب تو نیستی عزیزم....تمام من اینجا....همین لحظه تمام شد !

 حیف ..... حیف ، تو  یکی هم سیاست کار شدی !

:

:

رابطه ته کشید !!

/ 1 نظر / 7 بازدید
...

اعترافت به درد نمی خوره. بیشتر از اینا باید اعتراف کنی