ستاره هامو پس بده !!

زندگیم نظم نداره.....از اون اولم نداشت اما انگار این روزها بدتر هم شده !!

از این منی که هستم تعجب می کنم!!روحم متعلق به خودم نیست و  این خودم .....دیگه خودم نیست!

دنیام جا به جا شده ....مثل مخم!

اما خیلی ام بد نیست!!دست کم شدم شبیه آدم...شدم شبیه بقیه!

این روزها عجیب دل تنگم.........نمی دونم برایه کی؟ یا چی؟ شاید برای دوست داشتن...برای یه آرامش بکر....شاید حالا که نیست شدم .... دلتنگم برای خودم!!!!

نمی دونم .....شاید!

 هر چند چه اهمیتي داره.....امشب که از باشگاه تا خونه پياده گز مي كردم به اين نتيجه رسيدم  :

كلا زندگي رو بد ساختند.

/ 5 نظر / 21 بازدید
رهایی

تا حالا شده به پنجره يا در يا خيابان خيره بشی بدون اينکه متوجه اتفاقات دور وبرد يا حتی اونجايی که نگاه می کنی بشی......ميتونم ساعتها به اين حالت بشينم بی هيچ تکونی....و چقدر آرامش بخشه. ی. رهايی

فرياد

ميدونی اين زندگی نيست که يکنواخت شده... اين آدم ها هستند که گاهی يک نواخت ميشوند...

یاشار

ستارهایم گم شده اند.....هر روز هم گمتر میشوند میدانم میدانم ...روزی انقدر مشوند که دگر راهی نیست تا بشوند

مریم

لعنت بر این زندگی