این درونِ من چه آرام است...

امسالِ جدید از زندگی ام را با تمام وجود زندگی می کنم و با تمامِ عشق ، تمام رویا ، تمامِ خواستن به جنگ دنیا می روم...

آینده ای تا بی نهایت خوب به انتظارم ایستاده است....

و من ایمان دارم به این همه خوشی....به عشق ....به خدا و روزگار که روی خوش نشان داده است !!

 

برای به دنیا آمدنم خوشحالم و 29سالگی ام را عجیب دوست دارم !!

/ 4 نظر / 45 بازدید
بهنام

سالروز میلادت شادباش بانو [گل][قلب] .. .. چه فرق می کند در کدام روز و کدام سال چشمت را به دنیا گشوده باشی چه فرق می کند گریه ات در کدامین زمان و کدامین مکان پیچیده باشد در گوش این دنیا ؟ . می شود هر روز از نو زاده شد هر روز لبخندی دوباره به دنیا زد دور بریز این رسوم کهنه را بگذار جای گریه خنده ات نوید بخش زادنت باشند . تجربه های نو تولد های دوباره اند چه عیب دارد مگر ؟ هر روز تجربه ای نو داشته باش هر روز زاده شو هر روز بخند .. چه فرق می کند در کدام روز و کدام سال هیچ وقت برای تولد دوباره دیر نیست . چه عیب دارد مگر ؟ هر روز زاده شو … .. .. .. خوشبختیت آرزومه [لبخند]

some one

تولدت مبارک

رُزا

با آرزوی بهترین ها برایِ ساره ی عزیز... [گل]

boshra

تولدتتتتتتتتتتتتتت مبارک عشقققققققققققققققق من جون دلمممممممممممممم انشالا هزار ساله بشیییییییییی[بغل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]