این روزها همه چیز از قلبم دور است.....

از آهنگهایی که گوش میکنم تا نوشته هایم....

فقط یک چیز غمگینم میکند : حالا برایم چیزی تمام شده است که اصلا برای تو شروع نشده بود و انگار از این دردناک تر وجود ندارد......

 

پ ن : هجوم بن بست را ببین....هم پشت سر هم رو به رو.....راه سفر با تو کجاست؟من از تو میپرسم... بگو؟؟؟

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
روحی

خود نیز میدانی که چون راه از پیش و پس بسته است راهی نیست جز آسمان بالهایت را باز کن کمی دورخیز کن پرواز کن و آغاز کن