دستم به نوشتن نمی رود....

نمی دانم این دستم است یا دلم؟؟

هرچه هست :

 (( نه )) می آورد و نمی خواهد !!

 

پ ن : بازهم جمعه...این جمعه های کوفتی !! 

/ 2 نظر / 6 بازدید
. . .

یه جمعه کوفتیو یه شنبه ی کوفتی تر. . .

صـفـا

کاش این آدمهــا دانه های دلشان پیدا بــود...