گاهی بعضی آدمها به دست خودشان کشته می شوند و من مرده ام .. این روزها خودم ، خودم را کشته ام ....از موهایم شروع شد !! بلاخره کوتاهشان کردم........!!

.... اما کمی آن طرف تر...جایی مثل یک آپارتمان ساده و  کوچک ..با کتاب و کتابخانه اش ، با تمام گلدان هایش....زندگی جریان دارد هنوز! می گوید هی فلانی ؟ بازهم اشتباه کن !

و باز این منم که تسلیم ام !!

/ 1 نظر / 7 بازدید
صفا

زندگی در تو هم جریان دارد... چند روز دیگر موهایت دوباره مثل سابق بلند میشوند و این یعنی جریان زندگی... راستی شاه عشق بودن بهتر از تسلیم عشق بودن است...