من خودم اینجا خالی ام و در عوض یکی از بهترین شبهای زندگی کس دیگر را رقم می زنم...بی آنکه بدانم اصلا چرا؟؟ چرا بیشتر از ٣ساعت وقت میگذارم برای حرف زدن با کسی که نه بودنش را می خواهم...نه نبودنش را....!!

فکر کنم به این می گویند : گ*ه گیجه !!

/ 0 نظر / 6 بازدید