:

:

 من خودم هم از خودم سر در نمی آورم...اوضاع روز به روز شلوغ تر میشود و  دلخوشی هایم کمرنگ تر..................!!

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
یه خسطه!

و من نصیب آسمان و تو نصیب دیگری و باز شعر عاشقانه ای کلیشه ای ... سلام زیبا می نویسید.