باید عاشقی را از تو بلد شد...

در پاسخ این انتظار ٣ روزه......من به کمی آغوش قناعت می کنم....

حالادیگر خیالم آسوده ست به این نتیجه رسیدم: من و تو عقب مانده ی زمانیم.....میدویم اما به زمانه نمیرسیم....

:

:

 

بعد نوشت ١: در کمال بی مزگی و ناباوری به طور بی رحمانه ای دلم برای معلم رانندگی ام تنگ شده است...

٢: امروز بعدازظهر ..غروب که شد....از سقف اتاق من باران آمد...تعجبتعجب

/ 3 نظر / 11 بازدید
سلام

16 آذر را به کابوسی برای کودتاچیان بدل کنیم

...

امان از، راه بی پایان ...

علیک

16آذر را به کابوس کودتاچیان بدل کردیم؟