امشب می گفتم : گاهی اوقات آنقدر راحت قید همه چیز  دنیارا می زنم که خودم هم باور نمیکنم...پشت پا می زنم به چیزهایی که سالها برایش ایستادم و جنگیدم...وقتی خسته شدم راحت تمامش می کنم همه ی آن چیزها و حتی آن کسی که دوستش دارم....

راست گفتم....من اینم !!
آنقدر محکم این جمله ها را گفتم که صدای موزیک کم شد و تمام راه برگشت تا خانه را سکوت کردیم ....

:

:

از ماشین پیاده شدم...با خودم فکر کردم بلاخره این کار را می کنم...!!

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
علی

با کمال احترام فریاد بزن http://helya-karen.blogsky.com/1387/08/27/post-138