اين وبلاگ ابدی ست !!

نه التماس نکن.....همیشه اونی باش که هستی!

مثل من......... اونی ام که همیشه می گفتی....

خوشگل..

خودخواه...

مزخرف....

و حالا شجاع......

من آماده ام.......از همین الان تا هر وقت که قانونش می گه....حاضرم واسه بها دادن.......

یه تنه....تنهایه تنها...

من حاضرم....

پس زخم بزن.....

عمیق بزن!!

من آخ نمی گم.......چاقوی تو کند میشه!

/ 2 نظر / 14 بازدید

می نويسم . می نويسم با ياد تو و اسم تو . باش . هميشه باش . اما هيچ خنجری نيست که تو رو بتونه زخمی کنه . پس بمان . بمان . ای ... پس بزار همه به تو التماس کنن . تا کی بايد التماس کرد

راما

ای وای يادم رفت اسممو بنويسم ( شناختی )