دغدغه ی این روزهایم این است :

چطور هجرت کنم از تو

از داشته هایم و این خانه و آخر هم این مملکت ؟؟!!

حالا دکتر شیراوندی پیدا شده است که هم مهربان است و هم مهره ای اساسی...برایم از هدف های بزرگ می گوید و از همه مهمتر راه رفتن از این  " ایران ِ لعنتی " را خوب بلد است !!

 

پ ن :واقعا  راست می گویند که شانس یک بار در خانه آدم را می زند؟؟؟؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
ارسطو

همیشه دوست داشتم بی بهانه، بهانه کنمت بهانه داشتن، بوسیدن، گریه کردن، و، و. و -آقا!.... کادوئی که در دست داری مناسبتش چیست آقا!!! -مناسبت؟؟؟ هیچ! بهانه ای پیدا نکردم -آقا!... نگاهت می گوید حرفی داری، ولی چرا دهانت به دوخته ها مانند است آقا!!!! - میخواهم که بگویم اما باز نمی توانم

ارسطو

همیشه دوست داشتم بی بهانه، بهانه کنمت بهانه داشتن، بوسیدن، گریه کردن، و، و. و -آقا!.... کادوئی که در دست داری مناسبتش چیست آقا!!! -مناسبت؟؟؟ هیچ! بهانه ای پیدا نکردم -آقا!... نگاهت می گوید حرفی داری، ولی چرا دهانت به دوخته ها مانند است آقا!!!! - میخواهم که بگویم اما باز نمی توانم

صفا

" فقـــط برای شما " بی تو بی رنگتر از برگ خزانم چه کنم؟ ای همیشه در نگـــاهم،نگـــرانم چه کنم؟ میدانم خسته ای و میل به پرواز توراست گر تو هم پـــر بزنــی، زود روی، بنده بمانم چه کنم؟! شاید شایسته نباشم که کنم بر تو نمـــاز پس اگر روزه نگیـــرم من برایـــت،چه کنم؟! " آشنـــا" کــوچ مـــکن از دل بی طاقت مـــا گر رود تاب و تــــبم،صبر و صــفـــایــم،چه کنم؟!! [گل]

پریسا

تمام روزهایی که از همه متنفرم تمام روزهایی که دلم میخواهد کنار دست یک راننده بنشینم و مهم نباشد او کیست وفقط برود و برود!!!تمام روزهایی که میفهمم اشتباه کردم تمام روزهایی که دلتنگم سردمو عاشقمو میترسموتنهاامو درتردید با خوم میگویم آخرش همان کاری را میکنم که ساره میکند...حالاکه با رفتن دست وپنجه نرم میکنی و هجرت دغدغه ی روزهایت شده فقط میتوانم با یک دنیا حرف بازهم سکوت کنم.....