١٣ تا تماس و ١٧ تا اس ام اس !!

آخر شب و قتی روی تختم دراز کشیدم... موبایل ام را چک می کنم و حساب کتاب می کنم...

 یعنی همه ی این ها نمی ارزد به تبریک او که من بیشتر از همه چشم انتظارش بودم؟؟

خوب که فکر می کنم ...میبینم نه...

نمی ارزد !!

:
:
:

 

پ ن : صبر می کنم تا هفدهم !! شاید باز به دنیا بیایم!!

/ 3 نظر / 7 بازدید
پریسا

جا براي گنجشك زياد است ولي........ به درختان خيابان تو عادت دارم

صفا

آخر دنیا وقتـــیست... کسی که به یادش هستی...به یادت نباشد...!!!

صفا

یکی می پرسد : اندوه تو چیست؟ سبب ساز سکوت مبهم تو کیست؟ برایش صادقانه می نویسم: " آنکه باید باشد و نیست... "