فکر کردم صدای پایت که بیاید....یعنی تو می آیی ....یادم رفته بود تو آسه آسه راه رفتن را خوب بلدی !!

:
:

پ ن : چه اهمیت دارد.؟؟...اگر با یک گیلاسه شیکه ( تکیلا )مست کنی یا همان پیک زورکیه (عرق سگی)... حد خودت را که ندانی ....نتیجه اش سر درد است و استفراغ !!  یعنی مجبوری تمام این سالها را یک جا بالا بیاوری !!

 

/ 1 نظر / 7 بازدید

دوست دارم بگم خیلی خری D: