من 6 ماهه شدم......!

هوای سرد این روزها را با هیچ چیز عوض نمی کنم ! دلم می خواهد دنیا را گاز بگیرم.....محکم فشارش بدهم و برای خودم نگهش دارم ......

من این روزهایم را و.... تو را با هیچ کس تقسیم نمی کنم ...

جه خوب که برف هست و سرما هست و طولانی ترین شب سال هم در راه ...چه خوب که تو هستی و دستهایت هست و دوربینت !

اوضاع بر وفق مراد است و من آرامم....آرامه آرام...............ببین !!

/ 1 نظر / 8 بازدید
مانی

من هم دنبال یه جفت دست گرم خیلی گشتم ولی اونچیزی که فهمیدم ابن بود که: نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیوار ایستد درپیش چشمانت نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم زچشم دوستان دور یا نزدیک........... این بود که فکر کردم به جای دستای گرم یه جفت دستکش گرم بگیرم.