روزگار حتی اگر سرناسازگاری هم که بردارد

من همانم....تسلیم نمی شوم...

می مانم...

می سازم....

صدا می کنم : آهای دنیا؟ من برای تو می جنگــم !!

و عشق  ، اشتباه نیست !!

/ 3 نظر / 43 بازدید
سپیدار

نوشته هات محشره ساره اولین وبلاگیه ک میبینم قدمتش زیاده شاد باشی[گل]

boshra

عشق ...برای من امریست محال...اما . . . از اینکه میبینم تو باورش داری....با تمام وجود خوشحالم[ماچ]