از آمدن بهار خوشحال نیستم.....از اینکه زندگی ام برای دو هفته تعطیلات عید هم که شده ،از روال خارج می شود حس خوبی ندارم....دوست دارم دنیا همینطور که هست بماند!

بهار که بیاید خواب می آورد و خمیازه ! کسل می شوی و کرخت !


می ترسم دنیای من هم همینطور شود باد پشتش بیوفتد ...تنبل بشود و خواب بماند !
راستش بیداری این روزهای زندگی ام را بیشتر از همیشه درک می کنم ...روزگار با من است ،
می دانم که خدا هم هست..انگار زل زده است به من... نگاهم می کند و عمیق لبخند می زند......

 من خوشبختم !

/ 3 نظر / 9 بازدید
بی نام

عشق مشقه . مشق عشقه برای خوشبختیت خوشحالم.

مانی کوچولوی تنها

اومدن بهارو شروع نوشدن بهانه است، مهم همون آخریه است، همون که آخر آخر نوشتی همون که گفتی مهم اینه که محکم گفتی من خوشبختم یعمی تو خوشبختی

مانی کوچولوی تنها

اومدم توی کوچتون دیدم هنوز چراغ خونتون روشنه گفتم یه سلامی عرض کنم و برم