بیا بیا نفس بده !!

هنوز یک سال نیست ... دوستم دارد به همان اندازه که من دلم می خواهد....زیاد،خیلی زیاد

آقای عکاسه من ، مرد مهربانی ست ....اما.هر چه قدر نزدیکم می شود نمی دانم چرا حال من دور تر می شود.....در بزرگترین لحظه هامان حتی...... تردید با من است....راستش اعتراف !! تو آدم بد خلق و عصبی نیستی اما من از تو می ترسم !!

وقتی با تو هستم از خودم هم می ترسم .......

دلم جایی دیگر است....جایی که مطمئنم از من قشنگ ترین عکس های دنیا را نمی گیرند.جایی غیر از رو به روی لنز دوربین تو .....

جایی دیگر...پیش کسی که تو نمی شناسیش...منهم نمی دانم کیست...اما می دانم هرگز مثل تو نمی شود...حتم دارم که مرا ((خانوم خوشگل )) نمی بیند....

نه   ! او مرا نمی بیند !

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
مانی

حداقلش اینه که تنها نیستی خوشکل خانوم[ماچ]

مانی

حداقلش اینه که تنها نیستی خوشکل خانوم[ماچ]