فالم...!!

یکی را بر میدارم و آن یکی را می گذارم...تند تند ورق ها را میچینم کنار هم!! شکی نیست...بازهم تک دل، کنار بی بی دل !! این هم سرباز خاج....پس تک خاج کجاست؟؟

خودت که هستی....دلت کو؟ هرچه میگردم دل تو نیست !!

آهان یادم آمد...گفته بودی جای من توی قلبت است اما حتی قبل از این فال مسخره  هم ،هیچ وقت فکر نکردم تو اصلا قلبی هم داری...کاش یادم بماند ازت سوال کنم کلا دلی نیست یا فقط برای من نیست؟؟

 

پ ن : همیشه از جمعه ها بیزار بودم... مخصوصا این جمعه های بی تو که عجیب دلم هوایت میکند...این هفته هم که جمعه ات از پنجشنبه عصر شروع شده است....

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
Mohammad

هر چند اونایی که دل دارن گوشی ندارن که بخوان به حرف دلشون گوش بدن!