جای من نیستی که ببینی...که بشنوی...نه !

جای من نیستی !

دلم می خواست دلم را دار می زدم...اگر اختیار دستم بود دلم را به بدترین شکل می کشتم ....!!

:

:

سردم شده!

/ 3 نظر / 6 بازدید
صـفـا

می گويند در سکوت خانه داری... همين جا... در همين نزديکی ها... در همين گوشه کناره های دلم... می گويند گاهی نجوا ميکنی... گاهی خوش آوازی... گاهی هيچ نمی گويی... گاهی سردی... گاهی گرم... می گويند سخت زيبايی... نه شاعر هستی نه عاشق... که خود شعری....خود عشق...

صـفـا

آدم در این اتاق... حوا در آن اتاق... از سومین اتاق... بوی گریه ی سیب می آید...

. . .

حرفات ترسناكه...