این آقا مثل سگ از تعهد می ترسد و هنوز چیزی نشده پیشنهاد ازدواج می دهد....انگار که من احمقم......

 

پ ن : می گویند بهار فصل جفت گیری پرنده هاست....من اما دوست دارم پنجره را ببندم و بار دیگر که بازش می کنم زمستان آمده و صدای همه شان خفه شده باشد

/ 1 نظر / 6 بازدید
Mohammad

میشه بدونم منظورت کیه؟