می توانیم سر اینکه صبح ها چه کسی تختخواب مان را جمع کند یا شنبه شب ها چه کسی شام  بپزد ساعتها حرف بزنیم و برنامه ریزی کنیم که البته نتیجه اش کاملا روشن است :

 

من خوشبختـــم !!

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
boshra

ایییییییییییی جانمممممممممممممممممم[بغل]