هی...با توام

اينجا دنجه و خلوت!!

فهميدم چرا عاشق اينجايي......چرا با تک تک کلمه های اينجا زندگي می کنی!!

علتش و می دونم اما به خدا......نه! به خودمون دوتا قسم.....

نمی دونی خوابی که ديدم چه قشنگ بود

باور کن اون خوابو نمی شه تو کلمه ها ی اينجا گفت......اون حسی که دارم نمی شه اينجا گفت........نه !

باور کن که

اينجا همه ی من نيست

/ 2 نظر / 12 بازدید

تو دست يافتنی نيستی

مهدی ح

زين کوی نگر کن به خرابات دراويش ........ آهيست که عشٌاق ندارند شنيدار ........ هر پير زند ساز دلش را ز غم يار ....... تک تک بروندو نبينند همان يار .......