بی کلامم برای نوشتن...بی کلام و ساکت و خسته....

خسته از تو که زبانم را می دانی اما حرفم را نمی فهمی !!

:

:

پ ن ١: تازگی ها با ((آرزو)) نامی آشنا شدم که اعتماد به نفس رفته ی مرا به من باز می گرداند....کم کم !!

پ ن ٢ : موهایم را باز رنگ کردم....نسکافه ای با هایلایت های عسلی....امروز لاک هم خریدم...لاک بنفش.....قرار است فردا همه چیز بهتر شود !!

/ 1 نظر / 7 بازدید
روح

راهی برای فرار از روزمرگی یا نقاب زدن؟