ساده و خودمونی!

 ممنونم از این که روزی۶ بار زنگ می زنی و حالم و می پرسی و این همه حرف می زنی

فقط مشکل اینجاست که من روزی بیشتـــــــر از این۶ باردلم برایت تنگ می شود و حرفی هم نمیزنم

/ 3 نظر / 11 بازدید
مانی کوچولوی تنها

فکر کنم اونم که زنگ ميزنه فقط ميخواد صداتو بشنوه

مانی کوچولوی تنها

خوب تو هم زنگ بزن، حرف بزن، بگو باهاش بخند، خلاصه اينکه کلی باهاش خوش بگذرون. بهش ثابت کن که دوستش داری به جای اينکه اينجا بگی به خودش بگو تا بيشتر دوستت داشته باشه، اونجوری بيشتر از ۶ بار زنگ ميزنه... بيشتر از ۶ بار

صـفـا

مــن کــه هر لــحظــه دلــم برات تنــگ میشــه چکــار کنـــم...؟ ایــن بغــض لعنـــتـی رو کجــا خــالیــش کنــم...؟ آلان آن شــــدی... ولـــی از زنـــگــت خبری نشــــد... فقـــط میــــس کـــال...!!