دلتنگی..اضطراب...دوست داشتنت...غم...سرما..سکوت...گاهی عشق...هوای بوسیدنت....

حماقت...اشتیاق...تردید... ترس...تنهایی...

این ها را که جمع کنی می شوند .. من !!

وقتی نامت را  بیاد می آورم تمام این حس ها ...یک جا در من جمع می شود  و من را می سازد!!

:

:

حالا تو بگو این من خوب است یا بد؟؟دوستش داری یا نه ؟؟

/ 2 نظر / 7 بازدید
صفا

باز در پنجه ی تاریکی شب...سوز این سینه ی من حسرت تست باز در سجده ی کفر آلودم...یادت ایمان مرا با خود شست چشمت افسونگر احساس نیاز...رقصت احیاگر بی تابی هاست هم در این خانه ی پر گشته ز آه...یاد تو علت بی خوابی هاست باز هم وسوسه ی آغوشت...هست پی در پیه خواهشهایم و چنین دانه ی انکار از تو...خود جواب من و چالشهایم ای که احساس مرا می دانی...بگشا چشم خمار آلودت تا ببینی که چه سوزانم من...از نگاه دل و جان فرسودت وین همه راز که در شعر من است...همه از باور تو جوشیدست کاش به خودت آمده بودی یکدم...ای که عشقت به دلم روییدست [گل]

اين من مثله خودمه، دوسش دارم