مهم نبود!!

حتما .....طرح زندگی چیزی کم نداشت!

دنیا گرم بود و.....امن بود و....آروم!

فقط پاییز شد بهترین بهانه برای بودن.........برای متولد شدن!

و من امروز ۲۲ساله شدم!!!!

/ 3 نظر / 13 بازدید
deydley

تولدت مبارك ايشالا صد تا پاييز ديگرو هم ببيني به شرطي كه هميشه گرم باشه و امن و آروم و تو هم شاد باشي

بدون نام

چرا زندگی حتما يه چيزی کم داشت اگه تو نبودی منم نمی فهميدم عشق چيه؟

مهدی ح