پاییز حتی اگر کنارم  نباشی هم خوب است.....تو حتی اگر نباشی، هم هستی

این چه عشقی یست که تا این حد، بی حد است؟

که تا ندارد

اندازه ندارد

آنقدر پر زور است که تمام راه ها را می پیماید و زنگ ها را می زند و دستهارا گره می کند و نگاه ها را بهم می دوزد و آخر.....من ِبی طاقت را تاب می دهد تا صبور بمانم برای تو...

آه تو....

من تو را به جای تمام کسانیکه دوست نمی دارم....دوست می دارم !!/ 2 نظر / 31 بازدید
محمد

سلام.مطالبت خوبن,اما ی غم بزرگ توشونه که امیدوارم به شادی تبدیل بشه.راستی نمیخوای به این بنده خداهایی که برات پیغام گذاشتن جواب بدی؟[گل]