با همان شانه ی کوچک جیبی موهایت را شانه می کنم ....دکمه های پیراهن سفیده را با حوصله برایت می بندم......دست می کشم یه یقه و سر آستین ها و صاف و صوفشان می کنم..... خودم کرواتت را گره می زنم....یک دل سیر نگاهت می کنم وآخر سر هم کف دستهایم را میچسبانم به گونه هایت و چشمهایم را میبندم و محکم می بوسمت.....

حاضر شدی ..همه چز مرتب است وحالا تو آزادی،  هر جا که دلت خواست برو !

 

پ ن :  به آرامش رسیدم....خوشبختم ...کاری که می خواستم برایم کردی....حالارهایت می کنم تابروی ، هرجا که مثل من احساس خوب داشته باشی!

/ 3 نظر / 8 بازدید
...

...

[لبخند]