می خواهم عشقم راسرو سامان بدهم...

یعنی حمامش کنم...موهایش را مرتب کنم و لباس خوب بپوشانمش.....آنوقت دستش را میگیرم با خود میبرم هرجا که دلم خواست...

از امروز به بعد ...می خواهم عشق را ببینم...اگر تو میگویی هست...پس عشق هست....

همینجا کنارم...با من است ........وقتی با توام یا حتی تنهایم....

 

 

پ ن :به دل نگیر اگر از مناسبت هیچ کدام از حرفهایم سر در نمی آوری....نگران نباش چون خیلی مهم نیست....این ها همه بهانه است....بهانه های عاشقانه است !!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید