بی نهایت عاشقانه

 

سرم را فرو می کنم میان گودی گردنش...بوی " جـــــــان " می دهد !

یعنی زندگی !!

یعنی من خوشبختم ....

 

:

:

پ ن : هرچند موقت !!

/ 1 نظر / 9 بازدید
صــفــا

عشقبازی به همین آسانی ست... که گلی با چشمی... موج دریــا با قایـــق... بلبلی با گـــوشی... رنگ زیبای خزان با روحی... نیش زنبور عسل با نوشی... کار همواره ی باران با دشت... برف با قله کـــوه... رود با ریشه ی بیـــد... باد با شاخه و بـــرگ... چشمه ای با آهـــو... برکه ای با مهتـــــــاب... و نسیمی با زلـــف... دو کبــــوتـــر بـــا هــــــم... و شب و روز طبیعت با ما... عشقبازی به همین آسانی ست...