تسکينم بده!

یه اعتراف : دلم واسه دوست داشتنت تنگ شده بود

یه مدل دوست داشتن که فقط مخصوص تو بود و خوشبختانه یا بدبختانه هنوزم هست!

یه دوست داشتن اجق وجق مثل خودت....مثل خودم  !!

از وقتی اومدم خونه دارم با خودم کلنجار می رم که دوستت نداشته باشم....زور می زنم به دستات...به حرفات...حتی به اشکات فکر نکنم

عوضش فکر کنم به چیزایه افتضاح...به چیزایی که همیشه آزارم می داد

به اون ۲..۳..تا سیلی مفصل که خوردم....اون داد و بیداد و تهدیدا.....

یکی کمک کنه...من گیجم!

اگه خدا هست....

پس کو؟

/ 3 نظر / 11 بازدید
.

عزيزم . دختر کوچولوی نازم . خوب باش . خداهست . خدا هميشه هست ...به دورو برت نگاه کن . همه می گن خدا ديده نمی شه ولی اگه با چشم دلت نگاه کنی ديده می شه . ساره . خوشکلم . يه کم خودت به طرف خدا برو . تا وجودش رو احساس کنی . خدا خيلی مهربونه . شکستن دل ادما ...به دست اوردن دلشون زمان می بره . قوی باش . محکم . با اراده . با اعتماد به نفس . و بدون خدايی هست که در ايننزديکی است . خوب نگاه کن. همين روزا می بينيش .

.

يکی که نمی شناسيش .

.

يکی که برات دعا می کنه . هر چند خودش خيلی کوچيکه . در برابر عظمت خدا هيچی نيست . قوی باش عزيزم . قوی باش.