بگذار ساده باشد و کلیشه :

برای با تو بودن از هیچ کس و هیچ چیز این دنیا بهانه نمیخواهم...من فقط تو را می خواهم ....عاشقانه و بی بهانه .....

پ ن : میبینی.....میبینی که بخاطرت عاشقانه نوشتن این روزها چه آسان شده است؟؟

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
زهرا

تو چقد حرفات شبیه منه.... جالبه

شب بو

عشق هرگز بهانه نمیخواهد... اگه میخواست بهانه داشته باشه...دیگه عشق نبود... لذتی نداشت.. این همه طرفدار نداشت.. این همه منتقد نداشت. ولی ناشناخته هم زیاد داره.