برای کتی ...همان دختر مو فر چشم عسلی !!

سلام...ابن حرفهای من است !حرف های من برای تو....این پست از وبلاگ ساره متعلق یه توست:

امشب  خوب است برای گفتن حس و حال این روزهای من.....چون تو بام هستی  و من اینجا با تنهایی هایم...من به تو فکر می کنم....و تو خودت گفتی دلم با توست و فقط جسمم با شاهین !!!

راست می گویی ..حتم دارم از آن بالا بالا ها با منی و بین ساختمان ها و خانه ها...اتاق مرا می شناسی ... 

پس بگذار اعتراف کنم چندوقتی همان حالی را دارم که توداشتی وقتی دوربین ات هنوز خراب نشده بود و  از پنجره ی اتاقت ...آسمان و ماه را عکس می گرفتی...یادت هست؟

آزاد بودی نه؟

 آرام بودی....مثل همیشه !

صورتت را تصور می کنم ...فکر کنم اخم کردی...خیره شدی به آن طرف ابرها....به چیزی ماورای لنز دوربینت!! تو هیچ وقت آن چیزی را که هستی ..آن چیزی که خواستی عکس نگرفتی....تو چیزی هستی غیر از ان که وجود دارد.....تو عجیبی !انگار خبر داری همه جای دنیا چه خبر است ؟ شاید برای همین اینقدر آرامی!!

 تو رازی داری که مرا غرق می کند...هضم می کند....دلگیری های مرا قورت می دهد !!

تو همیشه یکی هستی....تغییر نمی کنی انگار....نه بزرگ می شوی نه کوچک...رنگ تو عوض نمی شود تک است ...آبی ست...آبی پر رنگ...رنگ شال من ! تو غمگین نیستی...نه گفتن را بلد نیستی ....بر عکس من ترسو نیستی و از همه ی این ها مهمتر.......تو  گریه نمی کنی!

نق زدنهای مرا گوش می کنی و صبوری...

این هارا گفتم که بگویم  ماندگاری من خیلی جدی نیست ..می دانم....چون من (بودن )را خوب بلد نیستم اما در عوض حضور تو گرم است در زندگی ام...رونق می دهد به رفتن و آمدنم....به تنهایی هایم ....حتی به حرفهای خاله زنکی من و نازی.....بچه های باشگاه فکر می کنن من خوشبختم .....باباهم همین را می گوید...امروزهم که گفتی نگرانمی خودمم همین احساس را کردم....

یس من خوشبختم !

.....حضور تو کنار من ....نه عشق است نه همیشگی اما خود تو برای من ماندنی ست!!

باور کن تو محو نمی شوی و دور نمی شوی آقای عکاس !! 

 

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
ساره

من از کامنت های خاله زنکی بیزارم ...میشه بس کنید...!![سبز][نیشخند]

مانی

این همه دوستییییییی؟؟؟!!!!! چقدر خوب، خیلی باید دیدنی باشه این همه دوستی

مانی

میدونی؟؟؟؟ منم خیلی دوست داشتم یه دوست این شکلی داشته باشم. یه دوست که محکم وایسمو بگم که دوستمه. دوست خود خود خودم