يک عاشقانه ی گريان!!

خوبم....از هميشه بهتر .....همه چی عالی و اوضاع بر وقف مراد!!!!

فقط :30.gif

يه چيزی شبيه بارون توی اين چشما نشسته...02.gif

تو می دونی چرا؟؟

46.gif

/ 2 نظر / 13 بازدید
مهدی ح

در نفس صبح دل انگيز، آن دم که گلی با شبنم خوش رنگ بهاری اشکی به سر خاک بلند وسرد پاييز ،مهری به تمام گرمی انداخت ، بوی تار گيسوی بلندت ياد ز خواطرم بلند کرد ، آهنگ آن سرانگشت در جمع وجود لرزه انداخت ،....... خواطر پی تو، من سپردم ........ ياد قطرات باران در شهر لبت ،من بمردم