من قصه جديدی شنيدم

برای شروع اول می خوام فقط بگم شب عجيبی بود . نميخوام بگم سلام چون دوست ندارم يه روز تو چشمات نگاه کنم و بگم دوستت دارم ولی برو . خداحافظ . دوست ندارم بازم مثل اون شب بی پناه جريانی تو گوشم وز وز کنه و بگه سرنوشت برای ما برای من و تو همين رو خواسته و کاريش هم نميشه کرد .ديگه قدرت خداحافظی ندارم . می خوام يه چيزی رو اعتراف کنم  . می خوام بگم ديگه تحمل ندارم به کسی سلام کنم .اعتراف هميشه برای من سخت بوده . قلب من شبيه به يه حلقه شده دوست ندارم هيچ وقت حلقه رو تو دست کسی ببينم .نميدونم الان اون حلقه کجاست . نکنه باز گمش کردم ! تو تاريکيه که فقط می تونم حرفامو با تو تموم کنم . روشنايی هميشه هم خوب نيست . دوست ندارم تو نور باهات حرف بزنم . با اين که چشمات هميشه از خورشيد سوزان تر بود . خواهش می کنم . ازتو می خوام چشمات رو ببندی . نمی تونم نگاهتو تحمل کنم . با تو هر ثانيه تکراری است از بينهايتی درو تراز صدها مايل زير آب . هميشه با خودم فکر می کردم آيا يه روزی میاد که بتونم زير آب نفس بکشم ؟ زير آب که بودم صدای نفسی شنيدم .تعجب کردم . يک نفر نجوايی تو گوشم خوند . گفت : می دونی زير آب هم می شه زندگی رو باور کرد ... ولی اين زندگی با صدايی آهسته است . شنيدنش اصلا سخت نيست . فقط بايد باور داشنه باشی . بايد جرات داشته باشی به بقيه بگی من فکر می کنم پس هستم . از زير آب داره يه صداهايی مياد . دارن زير آب اپرا ميخونند . اونا چی می گن . اصلا نمی تونم بشنوم .  بايد گوشمو تيز کنم . صدا بلنده پس چرا من نمی تونم بشنوم . نه بی فايدست . احساس عجيبی دارم . طنين صدای اپرای اونا داره دنبال من مياد . بايد فرار کنم . يه حسی اينو بهم ميگه . اگه بمونم خفه می شم .دارم شنا می کنم . فرار بهترين راه بود . آب داره می شه مرداب . احساس خفگی می کنم . پردهای از نور می بينم . اون از بالا روی آب پهن شده بود . چه نور قشنگی . دارم بهش می رسم . حالا رسيدم به سطح آب . نور با منه . ديگه خودمو نمی تونم ببينم . اون نور رو هم نميبينم . نور با خودش من رو هم حل کرد . حالا ياد گفته زير آب می افتم : من هستم چون در اصل ديگه نيستم . من هستم چون ديگه مرداب نيستم . من هستم چون حالا مطمئنم که می تونم باشم . می تونم خوب باشم. مطمئنم که حلقه ديگه زير آب نيست .

  ساره بديعی

اسفند ماه  ۸۲

/ 1 نظر / 12 بازدید