همه چیز را می توانم بگذارم کنار....از کارم بگیر تا آدمهای رنگارنگ دورو برم...

از سر تا نوک پاهایم شده: خاطرات تو ! و خانه و زندگی ام: این وبلاگ....

دلتنگت که می شوم دنیا برایم تمام میشود...این روزها دنیایی برای من وجود ندارد....نمیدانم چرا..اما جنس این دلتنگی با همه دلتنگیهایم فرق دارد انگار....

 

پ ن : در زندگی چیزی برایم سخت تر از این وجود ندارد که کسی که دوستم ندارد بداندچه اندازه دوستش دارم؟

روزهایم را سخت تر نکن

وانمود کن نمیدانی چقدر دوستت دارم....

/ 2 نظر / 7 بازدید
علی تنها

امروزها در خودم گُم می شوم ... من گُم می شوم ... خودم هم دیگر خودم را نمی فهمم ... انتظاری هم نمیرود که کسی مرا بفهمد ... میدانی ؟ باور کن من هر چقدر خواستم که خودم را بسازم ... نشد . باور کن نشد!

. . .

دلتنگیاتو بردار به روی قلبم بذار تکیه بده به شونم تو این مسیر دشوار . . .