بهم نمیرسیم ما...چاره ای جز فاصله نیست !!

:

:

از زمان جدا شدم...نه بودنش را می فهمم..نه گذشتن اش را...مثل روح سرگردان بین امروز و دیروزم....

دیروز یعنی گذشته....

همین یک ساعت پیش یعنی گذشته....

دوشنبه هفته پیش یعنی گذشته....نمیدانم...هرچه بود ... تمام شده ،گذشته !!

/ 1 نظر / 6 بازدید
...

یاده حرفم افتادی ؟ همه چی تموم میشه فقط خاطره ها میمونه