میبینی...میبینی این روزهای گرم و طولانی را....؟وغروبهایی که هیچگاه تکرار نمیشوند و دل تنگیهای من که همتایی ندارند....

ارتباطش را نمیدانم فقط اگر دل خورم و دلگیر میدانم تو با دلتنگیهایم هم دستی !!

:

:

پ ن : منهم مثل تو....شایدم بیشتر ،دلم پاییز میخواهد...!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
یه خسطه!

دل-بی تو- درون سینه ام می گندد غم از همه سو راه مرا می بندد امسال بهار بی تو یعنی پاییز تقویم به گور پدرش می خندد....

مانی

منم پاییز میخوام.