امروز روز ديگريست؟؟؟

نمی دونم چه مرگم شده که تا اين حد ..بی قرار..دلواپس و پر از اضطرابم.....

احساس خفگی می کنم

اما تو نفس بکش....آسوده..جانانه....!!

 نگران نباش عزيزم ؛ اوضاع رو بر وقف مراد نگه مي دارم ....

تمرين خوب بودن می کنم..

من آرامم.....آرام آرام................ببين!!

/ 5 نظر / 20 بازدید
مهرداد

اندکی صبر سحر نزديک است.

مهدی ح

...

نه تو نتونستی اوضاع رو بر وقف مراد من نگه داری.پس چرا اينقدر بی تابم؟

مهدی ح

برخيز که عيد آمد ....... اين وقت عزيزآمد ...... اين دشت گل افشان کن .......... خيز و خبری آور ....... بوی گل مريم را با رقص و نوا آور

مریم

آرام آرامم[دلشکسته]