من این مملکت ، که نامش وطن است را نمیخواهم.....

من از این ایرانه من.....با تمام مردم هایش بیزارم !!

 :

 

 

پ ن : بگذار غمت را کسی دیگر ، از دلت در بیاورد چون من این روزها همین کار را میکنم و دیگر از تو انتظاری ندارم ،..... او آدم خوبیست !!

/ 1 نظر / 7 بازدید
من

نوشته هاتو خیلی دوست داشتم