سر درد دارم...گلویم می سوزد....تنم داغ است ...!!

آنفلانزای عشقی گرفتم انگار :

واگیر هم دارد،سرایت می کند :

از راه دست...

از راه لب...

از راه نگـــــــــــــــــــــاه !

 

لامصب ...فکر کنم از تو گرفتم این درد بی درمان را ....!

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
صفا

خدا جــون،میشه که امشب،تو منو بغل بگیری؟! بگی آروم توی گوشم،دیگه صـــفا وقتشه بمیری... یعنی میشه...

صفا

می ببینی،همیشه خراشی است روی صورتِ احساس... تمام آلبوم ها را ورق زدم تا شاید پیدایت کنم،نبودی... ولی توی قاب عکسی روی دیوار سرم پیدایت کردم... قاب را از آنجا برداشتم و میخ کردم به دیوار دلم،تا همیشه یادم بماند که تورا کجا دیدم... علامتی از جای قــاب روی دیوار سرم ماند... هیچ وقت دیوار سرم را رنگ نمیکنم...هیچوقت...!!!