...

می خواهم بگویم به تو که می رسم..همه چیز ساده است...

یعنی تمام معادلاتم بهم می ریزد و گند می خورد به حساب کتاب های دلم ....جای بایدها و نبایدهایم را یک چیز می گیرد:

فقط چند ثانیه با تو بودن به همه ی دنیا می ارزد....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید