من کسی خواهم شد !

آسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد....فکر گستردگی واژه نباش همه در گوشه تنهایی من جا دارند !بغل

پر از عاشقانه ای تو ...حالا دیگر از خدا چی بخواهم....؟؟

دلم می خواست سیم گیتارت بودم......نت سل.....و تو می نواختی ام.....

/ 4 نظر / 7 بازدید
مانی

به جای اینکه سیم گیتار باشی سعی کنی دیز باشی که بتونی یه پرده که نه نیم پرده آدمتو بندازی جلو

منم یه جورایی عاشق یه بغل تو گوشه ی تنهایی یه نفرم. یه بغل و یه بوسه و یه دنیا محبت[گل]

منم یه جورایی عاشق یه بغل تو گوشه ی تنهایی یه نفرم. یه بغل و یه بوسه و یه دنیا محبت[گل]

مانی

هنوز ننوشتی؟ من خیلی وقته دارم میام اما اینجا هنوز خالیه