داشتن ات....

مثــلِ هوایِ بـــرفی ، صبحِ خیلی زود ...یا نم نمِ باران ، جاده ی شمال ، دریا

مثلِ مستیِ بعــد از اولین پیک هایِ شــراب

مثلِ خوابِ بعـــدازظهر ...

مثل بوسه هایِ تند تند و یواشکی...

مثلِ لحظه های اول سکــ ــــس ، آن طپش قلب ، کندنِ لباس ها ، آن کشش و خواستن ها

مثلِ یک نخ سیــگار ، بعد از همان سکــ ـــس !

مثلِ آهنگ های قدیم کریستی برگ ...

مثلِ دیالوگ های فیلمِ شب یلدا ...

مثلِ آن بغلی که عاشق ات است ، جدا نمی شود ، تنهات نمی گذارد...

و مثلِ برگشتن آدمی که سالها منتظرش بودی...

آی می چسبــد....

آی می چسبد....

 

 

 

 

پ ن :آهای آدمِ چهار کلمه ای ، اویی که روزگاری امــیدِ این خانه بودی ، نمی دانم هنوز می خوانی ام یا نه ، راستش من هرگز باور نکردم تو ازدواج کنی ، اما رفتن ات را چرا ، این بار به رفتن ات ایمان دارم ، حالا که جداییمان یک ساله شد من برایِ همیشه تمام شدنِ این قصه را باور می کنم !!

/ 6 نظر / 52 بازدید
هستی

یک فنجان قهوه تلخ میل دارید؟

صفــا

خــدا کنــد...! آمیــن...!

دریا

قصه تمام شده ! خودمان هم ؟

شیرین

لعنتـــــــــــی ...! . روزهایی که به تــو نیـــاز دارم ؛ مصادفــــــــ شده .. با روزهایی که از مـــــن دوری..!!

DMN

ولی میدونی چیه ؟ داشتن تو مثل هیچ چیز خوب دیگه نیست داشتن تو فقط مثل داشتن تو آی می چسبه .... !!!!!!!!!!! آی می چسبه .... !!!!!!!!!!! آی می چسبه .... !!!!!!!!!!!

yadegar

آسـمونـــ آبـی باشـه مَـنم کنار دریـا ... روی شِـن های داغ ساحِـل نور آفـتاب پاهای برهـنمو نوازش مـیکُـن ِ نسـیم دریا موهامـو بازی مـیده با تـمام وجـود نفـس میشـکم ... مـ ـن اینجـا آغوشـتو کم دارم ... در آغوشـم بکـش !