فکر کردن به روزهایی که می دانم میروی و دیگر نیستی

لذت این روزهایی که هستی را از من میگیرد......

کاش رفتنت هم مثل بودنت باشد...آرام و بی سرصدا...شیرین شیرین !

 

پ ن : خدایا منونم بابت این وبلاگ.... بابت این احساس خوبم که از انگاشتان من وصل میشود به قلب او !

خدایا ممنونم که اینجا هست....اینجا هست تا بهانه ای هر روزه باشد که او بیاید و این صفحه را باز کند و لا به لای دل نوشته هایم مرا بیاد بیاورد و صورتم و لپ هایم را فراموش نکند !!

/ 1 نظر / 6 بازدید
. . .

با سه تا نقطه چطوری؟ . . .