این آقای بسیار مهربان و خوش اخلاق و دست و دلباز....عاشق من است....و من هنوز  بعد از ٢سال نمی دانم.. همه ی بدخلقی هایم...به این یکی اثر نمیکندچرا؟؟

 

 

 

پ ن :زدن پنی سیلین ٨٠٠...آنهم در یک شب بارانی .....اتفاق خوبیست ...اگر همیشه حال امشبم را داشته باشم....

پ ن ٢ : این روزها همه چیز بهتر است ..یعنی حواسم را که بیشتر جمع کنم شاید بفهمم لبخند خدا چگونه است؟؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
آستیاژ

همون پنی سلین لبخند خدا بود دیگه !!! حواست کجا بود عزیزم . [چشمک] [گل]